De Bahá’í gemeenschap Harlingen en Pingjum nodigt u uit voor maandelijkse meditatieve themabijeenkomsten 2004-2005.