Free Heri Heri Fryslân

Op 1 juli aanstaande organiseren we Free Heri Heri Fryslân. Tijdens Free Heri Heri Fryslân herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij door Nederland op 1 juli 1863 met het uitdelen van het gerecht heri heri en een culturele route door Leeuwarden. Heri heri is een eeuwenoud Surinaams gerecht dat door de tot […]

De gelijkenis van het mosterdzaad

Beste kleurrijke mensen, De link om de zoombijeenkomst 27 maart te bezoeken volgt zo spoedig mogelijk. Houd ook uw mailbox in gaten, daar kunt u binnenkort een uitnodiging verwachten met de link. Kleurrijk Fryslân – De gelijkenis van het mosterdzaad Time: Mar 27, 2021 01:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85833557112?pwd=aHY1RFlmYUJ2K1RJMHFyRzExaGdiZz09 […]

Draagvlakonderzoek Kleurrijk Fryslân

Conform het plan van aanpak heeft het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (verder ingekort als KF) in het kader van het project ‘Kleurrijke Iepen Mienskip’ een aantal activiteiten gerealiseerd. Een onderdeel van het projectplan was het draagvlakonderzoek onder diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen en/of organisaties betrokken bij KF. Door middel van een activerend draagvlakonderzoek is verkend wat […]

Stem voor 8 november op Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

Link om te stemmen op het team Bruggen Bouwen: Voor informatie kan contact opgenomen worden met de coördinator, Latifa Benhadda: lafahanredzouh@hotmail.com. Wil je deze nominatie steunen en deze oproep doorsturen naar je netwerken? Alvast van harte bedankt, Latifa Benhadda Coördinator Bruggen Bouwen Bestuur Kleurrijk Fryslân

Vredeswake 25 juni

Op donderdag 25 juni was het bestuur van Kleurrijk Fryslân aanwezig bij de maandelijkse Vredeswake in Leeuwarden. Er werd stilgestaan bij de aanslag op de Iraanse Koerd Zadegh Zarza uit Leeuwarden. Na afloop bracht de vredeswacht een bloemenhulde op de plaats van de aanslag voor het station. We wensen de heer Zarza een goed verder […]

Andries Ekhart, 21-2-1954 – 21-5-2020

Op 21 mei is onverwachts en veel te jong Andries Ekhart, overleden. Een grote schrik en een groot verlies voor de kwetsbare groepen in de Friese samenleving. Hij stond altijd aan de kant van de sociaal zwakkeren en van de bewegingen aan de sociale basis van de samenleving. Oud voorzitter van Kleurrijk Fryslân Sandra Roza […]