Het team Bruggen Bouwen is een initiatief van Kleurrijk Fryslân en bestaat uit 10 deelnemers vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Allereerst volgt een korte beschrijving waar het team Bruggen Bouwen voor staat, en daarna een kort overzicht waar het team nu staat.

De naam Bruggen Bouwen is gekozen om tot uiting te brengen dat men de verschillen tussen mensen van verschillende religies en culturen wil verbinden en dat men voor elkaar wil opkomen. Niet het overbruggen van kloven staat centraal, maar het gezamenlijk oplossen van problemen in de samenleving c.q. het bereiken van een voor iedereen geaccepteerde werkbare situatie. Het team heeft een training gehad om te leren werken met het model van Dialogue for Peaceful Change.

Waar moet je aan denken bij problemen: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als radicalisering dreigt onder een groep jongeren?

Aan de hand van de sociale kaart van Leeuwarden hebben de Bruggen Bouwers gekozen voor het thema discriminatie. De teamleden ervaren affiniteit met het thema discriminatie; tevens past het ook bij een nieuwe ontwikkeling in de samenleving, waarin weer meer ruimte aan racisme wordt gegeven. Een aantal Bruggen Bouwers hebben (helaas) zelf ervaring met discriminatie.

Het team heeft ondertussen twee avonden training gehad om te leren werken met het model van Dialogue for Peaceful Change. Eigenlijk was het slechts ruiken aan het model, want de volledige training neemt vijf dagen in beslag. Toch waren de twee avonden verrijkend. Om een voorbeeld te geven: een nadere beschouwing van het woord vrede leerde dat er nogal valt af te dingen op de gangbare opvatting dat “vrede” alleen maar positief en “conflict” alleen maar negatief zou zijn. Zonder conflict was er nu geen vrouwenkiesrecht, om maar een voorbeeld te noemen.

De bijeenkomst van het team op 13 november 2019 stond in het teken van de Sinterklaas-intocht. De figuur Zwarte Piet wordt als discriminerend ervaren. Besloten is om in het heetst van de strijd als team even niets te doen. De voor- en tegenstanders van Piet staan nu op zo gespannen voet tegenover elkaar. Maar wel is besloten om dit jaar contact te zoeken met de groep die de Sinterklaas-intocht organiseert. In gesprek met hen duidelijk te maken dat er mensen zijn die Zwarte Piet totaal anders ervaren dan blanke mensen.

Het is heel verrijkend en verdiepend om als groep zo met elkaar bezig te zijn. Een groep die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden op het gebied van kleur, religie, opvoeding, overtuigingen enz. Een deelneemster verwoordde het zo: dat ze het bijzonder vond om met blanke mensen op deze manier over discriminatie te praten, dat had ze nog nooit gedaan.