In samenwerking met de samenwerkende geloofsgemeenschappen Lemmer en het Zuyderzee Lyceum

Inloop 20.00 – 20.30 uur

Vieren 20.30 – 22.30 uur

In het Zuyderzee Lyceum

Riensingel 2

8531 GH Lemmer

Vrij entree

(Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom)

Met bijdragen vanuit verschillende gezichtspunten:

Christendom: Anton Lip, namens de samenwerkende geloofsgemeenschappen Lemmer

Jodendom: Iet Schabbing, Joodse Gemeente Leeuwarden

Boeddhisme: Cees de Wit, Dharmahuis Leeuwarden

Islam: Rachid Belakhdar, Marokkaans Religieus Centrum

Universeel Soefisme: Attie van Houten, Soefi Centrum Friesland

Humanisme: Hans ten Houten, Lid van het Humanistisch Verbond Fryslân

Hindoeïsme: Bea Ramai, Pandita Arya Samaadj Leeuwarden

Met: * Verschillende Heilige boeken, Heilige Geschriften en Manifest

* Het koor Intermezzo, het koor Apostolisch Genootschap en het Gospelkoor Salvation

* Kleurrijke waaier van traditie en cultuur

Vervolgens gaan de gasten en de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen met elkaar in dialoog onder het genot van een hapje en een drankje.

Teneinde is dhr. Fred Veenstra, Burgemeester gemeente Fryske Marren uitgenodigd om het Manifest

‘Frede Fan Fryslân’ te tekenen.

Voorafgaande aan de bijeenkomst kunt u meedoen aan de aansluitende Walk of Peace, welke om 18.30
uur start bij het Zuyderzee Lyceum.