Na een lange strijd is op maandag 22 december jl. de heer Piet Heemskerk van ons heengegaan.
De uitvaartdienst en crematieplechtigheid was op maandag 29 december jl.


Beste Betsy, beste Hans, beste familie en beste mensen,
Hoewel we wisten dat de dood er aan zat te komen zijn we allemaal toch geschrokken van het bericht van Piet’s overlijden.
Het doet ons goed dat we de gelegenheid hebben om Piet te bedanken voor zijn steun in het werk, voor zijn betrokkenheid, voor zijn geïnteresseerdheid, tot het laatste toe.

Piet stond altijd open voor een persoonlijk gesprek. Binnen het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en vooral in de werkgroep Leren van Kleurrijk Fryslân hebben we hem ook als persoon nog beter leren kennen.

Piet heeft veel aandacht besteed aan de dialoog van religies in Fryslân, en zelfs buiten Fryslân. Daarvoor ging hij met mensen uit moskeeën, uit hindoeïsme, jodendom en andere stromingen op stap. Cem Kaya van de Turkse moskee kan zich goed herinneren dat hij met Piet zodoende alle hoeken van Fryslân heeft bezocht.

Piet had vooral een bijzondere band met de Turkse moskee van Leeuwarden en heeft door die samenwerking de andere kant van de islam laten zien. Soms vulde hij de bestuursleden aan bij hun toelichting op de islam. Niet om het beter te weten, maar om mensen tot nadenken te stimuleren.

Hij is zijn leven lang nieuwsgierig geweest naar verdieping in andere religies, met name de islam.
We kennen allemaal het gezegd “onbekend maakt onbemind”. Voor Piet Heemskerk geldt: bekend maakt bemind. Piet was de brug tussen de kerken en de samenleving naar andere geloofsgemeenschappen om een andere beweging in gang te zetten.
Piet heeft dat gedaan door ontelbare cursussen, lezingen en workshops te geven.
Een centraal thema voor Piet was daarbij: waarheidsvinding.
In zijn reflectie op ‘compassie’ formuleerde hij het zelf als volgt:
“De diepgaande houding om de ander te verstaan in zijn eigen leefwereld vraagt om welwillendheid, vertrouwen en vriendschap. Je moet ervan uitgaan dat de ander eerlijk zegt wat hij meent. Er moet een basis van vriendschap zijn om tot echte dialoog te komen. Als er argwaan is bij de een of angst bij de ander dan ben je meer met jezelf bezig dan met het samen zoeken naar de waarheid.” (einde citaat).
Piet was theoloog, maar ook een man van de praktijk. Hij studeerde altijd en theologische verdieping was de basis voor zijn werkzaamheden. En Piet had de gave om de leer in praktijk te brengen.

Zo ging Piet altijd samen op pad om anderen te leren de dialoog aan te gaan. Niet voor, over en zonder de mensen, maar altijd mét de mensen waarvoor je inzet.
Piet kreeg uiteraard ook wel eens kritiek, en kon daar goed mee omgaan. Hij trok het zich aan, trok op een goede manier zijn conclusies en was in staat om samen verder te gaan.
Piet was altijd blijmoedig, opgewekt en positief. Hij was erg geduldig en was er altijd. Ook tijdens zijn ziekteproces kwam hij naar de vergaderingen van de Werkplaats en de Werkgroep Leren van Kleurrijk Fryslân.

We willen Piet gedenken en hem onze gebeden meegeven. Een toepasselijk Hindoe gebed, de Gayatrie mantra:

Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Vertaling:
O bron van het leven;
Schepper van hemel en aarde;
Schenker van geluk, wijsheid, voorspoed;
Verlosser van zonde, ziekte, pijn en verdriet;
U bent de almachtige overal aanwezige God.
U bent de bron van inspiratie en als geen ander het aanbidden waard.
O mijn God, laat U onze gedachten en onze devotie tegenover U nimmer afdwalen. Verlicht onze verstandelijke vermogens zodat wij Uw heilige naam kunnen aanbidden.
Blijft U ons intellect verlichten, blijft U ons inspireren zodat wij steeds positief kunnen blijven denken en handelen, opdat onze daden ons kunnen leiden naar de richting van het pad van de waarheid en gerechtigheid.

Naima Zoundri mailde de volgende wens uit de islam:

Moge het licht over hem waken en zijn ziel de rust krijgen die hij verdient.
Vrede en alle goeds. Salaam Aleikum.

Van Bea Ramai kregen we de volgende mantra uit het Hindoeïsme met de wens:

Om Asato Ma Sad Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritam Gamaya
Om Shanti Shanti Shanti

Vertaling:
Ohm alom tegenwoordig, gelukzalig, barmhartige God:
Leid ons van het onwerkelijke naar het werkelijke.
Leid ons van de duisternis van onwetendheid naar het licht van kennis.
Leid ons van de dood (sterfelijkheid) naar onsterfelijkheid.
Ohm, vrede, vrede, vrede.

Laten we een moment stil zijn om Piet vanuit ons eigen geloof, levensbeschouwing of ons eigen zoeken in stilte te gedenken.

Ik wil afsluiten met een gedachte van de dichter Rumi.

Er is slechts één religie:
de religie van de Liefde.
Er is slechts één kaste:
de kaste der mensheid.
Er is slechts één taal:
de taal van het hart.
Er is slechts één God,
en Hij is alomtegenwoordig.

Sandra Roza
Voorzitter Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân