Persbericht – Kleurrijk Vieren met als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’, Leve de verschillen

Leeuwarden, 14 februari 2019 Bijeenkomst Kleurrijk Vieren ‘Eenheid in verscheidenheid’, Leve de verschillen Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie Op: donderdag 21 maart 2019 Inloop: 16.30 – 17.00 uur Vieren en dialoog: 17.00 – 19.00 uur Locatie: Auditorium MCL Henri Dunantweg 2, 8901 BR Leeuwarden Vrij entree Fotos: https://www.flickr.com/gp/21696970@N04/NQ17Dd Persbericht Kleurrijk Vieren met […]

Startbijeenkomst van het project ‘Kleurrijk Fryslân Café’

Op 18 januari jl. hadden we de startbijeenkomst van het project ‘Kleurrijk Fryslân Café’ bij de NHL-Stenden. Mede dankzij de studenten Savanna Ronner, Annika Kuipers, Silke Wijngaarden en Paola Bakker van Live- communicatie van de NHL-Stenden was het een zeer geslaagde event. In deze bijeenkomst hebben de deelnemers op diverse wijze kennis gemaakt met elkaar […]

Van ‘hallo’ tot ‘amen’.

Er valt zoveel te ontdekken in de ontmoeting met anderen. Ontdekken niet enkel aan die ander maar zeker ook aan jezelf. Dat bleek maar weer op de avond van 16 november 2018. In het gezellige wijkcentrum van Bilgaard waren mensen uit diverse levensbeschouwingen bij elkaar voor een thema-avond onder de titel ‘Ontmoet een Regenboog van […]

Een regenboog van religies

Waar staan ze voor en wat is hun betekenis voor de wijk Bilgaard is een kleurrijke wijk, met inwoners uit allerlei landen van herkomst. Het is daarom ook een wijk met een grote verscheidenheid aan religies en levensbeschouwingen:  een “Regenboog van Religies”. Dat kleurrijke palet aan culturele en religieuze achtergronden van de mensen in Bilgaard […]

Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, Voorbij de ontmoeting

Persbericht Leeuwarden, 11 september 2018 Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, Voorbij de ontmoeting Op 21 september 2018, de Internationale Dag van de Vrede Ook dit jaar organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de Vrede. Deze keer samen met het Dharmahuis, Tuinen 15 […]