Symposium ‘Amor Mundi’, in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad met als spreker Joke Hermsen op 26 april a.s. om 19.30 uur in de ‘Fontein’ in Leeuwarden.

Joke Hermsen (1961) houdt op 26 april, in het kader van CH 2018, een lezing onder de titel: ‘Amor Mundi. We delen liefde, we delen herinneringen’. Amor Mundi was ook de naam van het projectvoorstel, dat ze had ingediend voor het bidboek waarop Leeuwarden die titel heeft mogen binnen halen, Mienskip. Mienskip is ook de […]

Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, bewuste aandacht voor elkaar, op 21 maart a.s., op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Flyer Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, bewuste aandacht voor elkaar op 21 maart 2018Ook in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze keer samen met de Protestantse gemeente Leeuwarden en de studenten Communicatie […]

Welkom Hier Festival 23 september 2017 – terugblik

Op zaterdag 23 september vond het Welkom Hier Festival Fryslân plaats in Doarpshûs ‘t Heechhout te Berltsum. Justice and Peace organiseerde dit festival samen met onder andere Solidair Friesland, De Skûle Welzijn, Kleurrijk Friesland, Vluchtelingenwerk en St. Present. Een mooi moment om in het kader van burendag te laten zien hoeveel solidariteit er is in […]

Warnsbetinking 23 september 2017

Ook Kleurrijk Fryslân was bij de ‘betinking’ in Warns. Zie het programmaboekje en de krantenartikelen voor meer informatie. Flyer Warnsbetinking 2017 Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017Flyer Warnsbetinking 2017 

Vrijdag 5 mei: ‘Kleurrijke Wandeling’

Een bijzondere wandeling met een verscheidenheid aan culturen, gebedshuizen en levensbeschouwingen. Deze wandeling geeft u inzicht in de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, met rondleidingen en boeiende verhalen van sprekers op de diverse locaties. Gelieve een kwartier van tevoren aanwezig te zijn bij het Bonifatiusplein. Beginpunt: Plein voor Titus Brandsmahuis – Bonifatiusplein 20 in Leeuwarden […]

Kleurrijk Vieren met als thema ‘One Planet, One People’ op 21 maart

Dinsdag 21 maart zal de Terptsjerke in Akkrum letterlijk en figuurlijk in het teken staan van kleur. Op deze Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie zal de kerk in de avonds de locatie zijn voor het evenement ‘Kleurrijk Vieren’, georganiseerd door Kleurrijk Fryslân in samenwerking met ‘Ontmoeting voor Vrede’ uit Akkrum. Tijdens het evenement wordt de […]

Kleurrijk Vieren in Akkrum

Dinsdag 21 maart is het de internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dezelfde dag is er ’s avonds een Kleurrijke Viering in de Terptsjerke te Akkrum, georganiseerd door Kleurrijk Fryslân en ‘Ontmoeting voor Vrede’ uit Akkrum. Meer informatie staat in de flyer. U bent van harte welkom. Flyer Kleurrijk Vieren 21-03-2017 Flyer Kleurrijk Vieren 21-03-2017