Expositie panorama foto’s in 3D bij NHL Stenden Leeuwarden

In het open gedeelte tussen het Auditorium en de praktijkruimte van Media & Entertainment Management (Stenden gebouw), kun je een expositie vinden van een aantal panoramische foto’s in 3D. Deze foto’s zijn gemaakt door fotograaf Luuk Wagter en geven een aantal zeer verschillende religieuze gebouwen in Friesland weer. De zes foto’s zijn van de Stichting Platform […]

Symposium ‘Amor Mundi’, in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad met als spreker Joke Hermsen op 26 april a.s. om 19.30 uur in de ‘Fontein’ in Leeuwarden.

Joke Hermsen (1961) houdt op 26 april, in het kader van CH 2018, een lezing onder de titel: ‘Amor Mundi. We delen liefde, we delen herinneringen’. Amor Mundi was ook de naam van het projectvoorstel, dat ze had ingediend voor het bidboek waarop Leeuwarden die titel heeft mogen binnen halen, Mienskip. Mienskip is ook de […]

Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, bewuste aandacht voor elkaar, op 21 maart a.s., op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Flyer Kleurrijk Vieren met als thema ‘Kleurich Iepen Mienskip’, bewuste aandacht voor elkaar op 21 maart 2018Ook in het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad organiseert het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze keer samen met de Protestantse gemeente Leeuwarden en de studenten Communicatie […]

Welkom Hier Festival 23 september 2017 – terugblik

Op zaterdag 23 september vond het Welkom Hier Festival Fryslân plaats in Doarpshûs ‘t Heechhout te Berltsum. Justice and Peace organiseerde dit festival samen met onder andere Solidair Friesland, De Skûle Welzijn, Kleurrijk Friesland, Vluchtelingenwerk en St. Present. Een mooi moment om in het kader van burendag te laten zien hoeveel solidariteit er is in […]

Warnsbetinking 23 september 2017

Ook Kleurrijk Fryslân was bij de ‘betinking’ in Warns. Zie het programmaboekje en de krantenartikelen voor meer informatie. Flyer Warnsbetinking 2017 Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017 Programmaboekje Warnsbetinking 2017Krantenartikel Betinking in Warns 25-09-2017Flyer Warnsbetinking 2017