Op zaterdag 23 september vindt van 13.00 tot 17.00 uur het Welkom Hier Festival Fryslân plaats in Doarpshûs ‘t Heechhout, Sportleane 5, Berlikum. Justice and Peace organiseert dit festival samen met onder andere Solidair Friesland, De Skûle Welzijn, Kleurrijk Friesland, Vluchtelingenwerk en Stichting Present. Een mooi moment om in het kader van burendag te laten zien hoeveel solidariteit er is in Fryslân, ook met nieuwe buren.

Tijdens de dag is er muziek van Nahom Andebran en Mohamad Ahmad, luit en keyboard, de band van Bob met Muhannad uit Syrië, Malega Magendane Kinenwa uit Kongo en Paroerj Sadrakian uit Armenië. Ook gaan we samen Nederlandse liederen zingen (een activiteit dat Solidair Friesland al een aantal keren succesvol met Nederlanders en vluchtelingen heeft uitgevoerd). Er zijn bijdragen van o.a. Hooman Nassimi, locoburgemeester Arend Dijkstra, Marjan van der Heide (St. Kokai), de Syrische Anas Almasri en de Koerdische Goran Al Khalaf. Daarnaast is er een wensboom waar ieder gedachten, gedichten, tekeningen, enz. kan achterlaten en een initiatievenmarkt waar verschillende organisaties en initiatieven zich presenteren. Een aantal bewoners van het AZC St. Annaparochie zorgt voor snacks en ook aan de kinderen is gedacht met o.a. een goochelaar en een springkussen.

Meer informatie: https://welkomhier.nl/edities/welkom-hier-fryslan/ of https://www.facebook.com/manifestatiewelkomhier/?fref=ts

U bent van harte welkom

2017 08 A5 flyer Welkom Hier Friesland ARAB

2017 08 A5 flyer Welkom Hier Friesland NL

2017 09 A5 flyer Welkom Hier Friesland TIG (002)